ŽEN

folk altenrativ

ŽEN - Michael Bártek, dobrý holub hodoníské Pančavy, Brna, Prahy i Vojtěchova na Vysočině. Hrál pár let v uskupení "V obležení žen". Po rozpadu kapely si ponechal tu významově atraktivnější část názvu. V padesáti letech vydal sólový debut ŽEN - CD Nafúknuté 2014. Následovalo hraní s kapelou "Sblížen". V současnosti hraje opět sám jako ŽEN a dává nejvíce koncertů na ulici coby busker. V roce 2020 vyšlo druhé CD Na ulici.


ŽEN - Michael Bártek, eine gute Taube von Pančava, Brünn, Prag und Vojtěchov in der Region Vysočina. Er spielte einige Jahre in der Gruppe "V obležení žen (Unter Belagerung der Frauen)". Nach der Auflösung der Band behielt er den attraktiveren Teil des Namens. Im Alter von fünfzig Jahren veröffentlichte er das Solodebüt von ŽEN - CD Nafúknuté 2014. Es folgte das Spiel mit der Band "Sblížen". Aktuell spielt er wieder alleine als ŽEN und gibt als Straßenmusiker die meisten Konzerte auf der Straße. 2020 erschien die zweite CD Na ulici.