O Jablonečku

od kostela k raketové základně

Historické mapy a letecké snímky Jablonečku: 

  • I. II. a III. vojenské mapování 
  • černobílé letecké snímky z roku 1953
  • letecké snímky z let 2003, 2006, 2010, 2015

V zaniklé obci Jabloneček v Ralsku proběhly již čtyři ročníky festivalu v letech 2016-2019.

Jen málo míst vypovídá tolik o dramatech 20. století jako Jabloneček - pojďte se podívat do nedávné historie.

V roce 1921 měl Jablonec 432 obyvatel včetně dětí (z toho 25 Čechů, 406 Němců a 1 osobu jiné národnosti).

Střed obce se kdysi nacházel před německou školou, která dnes ještě stojí. Poblíž byl rybník osázený lípami a na kopci nad návsí výstavný barokní kostel Narození Panny Marie. Z jeho schodů byl prý krásný výhled do okolí, dnes je zdejší krajina mnohem zarostlejší. Poslední bohoslužba se zde konala ke svátku Narození Panny Marie 8. září 1947. Poté byl kostel armádou stržen.

Po roce 1945 bylo německé obyvatelstvo odsunuto, obec se vylidnila. V letech 1947-1951 byl postupně zřízen vojenský výcvikový prostor Ralsko, který zde fungoval až do roku 1991. Po příchodu sovětských vojsk v roce 1968 byla v Jablonečku a jeho okolí zbudována raketová základna, která mohla sloužit i pro jaderné zbraně. Z bývalé obce se postupně stalo jedno z nejstřeženějších míst v prostoru.

Dnes stojí z původních 105 domů pouze dva, které kdysi sloužily jako školy - jedna německá, druhá česká. Trosky domů a kostela, staré ovocné stromy, pozůstatky hráze či umělých nádrží na vodu jsou pozůstatky, které nám připomínají minulost obce.

V místech, kde kdysi stály nosiče sovětských raket, byla v roce 2010 postavena fotovoltaická elektrárna.

Jaká bude její budoucnost?