Zaniklé obce v Ralsku

člověk, který tudy šel, zmizel

Blog o zaniklých obcích

Land artové setkávání probíhá na území Geoparku Ralsko, kde je patrné odcizení člověka a krajiny ve velkém míře. Geopark Ralsko se nachází v prostoru bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko

Historický ráz kulturní krajiny byl narušen pobytem tří armád v průběhu 20. století - německé (1938-45), československé lidové (1947-1968) a sovětské (1968-1991). V důsledku toho byla většina civilního obyvatelstva (českého i německého) z prostoru zcela odsunuta, přes 20 osad zcela zaniklo, budovy - včetně kostelů byly využívány jako cvičné cíle, vyrostlo mnoho staveb sloužící vojenským účelům, včetně odpaliště raket s jadernou hlavicí. Území se zcela uzavřelo okolnímu světu. 

Od roku 1967 se navíc rozběhla i hlubinná a chemická těžba uranu. Po odchodu vojáků začala probíhat sanace zdevastovaných částí krajiny od munice, chemických látek a nepotřebných budov. Dřívější osídlení však již obnovit nelze. Mnoho míst si příroda vzala zpět a tak je dnes Geopark Ralsko jedinečným zeleným ostrovem s unikátními přírodními hodnotami. Stále je však patrné, že lidé k tomuto prostoru teprve hledají vztah. 

Od roku 2013 se snaží obecně prospěšná společnost Geopark Ralsko zpřístupnit bývalý vojenský prostor šetrné turistice, vysvětlit návštěvníkům utváření geologické stavby i krajinného reliéfu a připomenout historické osídlení kraje pod Ralskem.

Od roku 2016 pravidelně pořádá land artové setkávání v krajině zaniklých obcí, při kterých se setkávají čeští, polští a němečtí umělci, aby společně vytvořili díla, která překlenují historii násilné přeměny krajiny pod Ralskem. Projekt spojuje umění a krajinu, toto spojení prolamuje jazykové bariéry, funguje pocitově.