Land-art and Site-specific Art

Study visit to Norway

Spolupráce s norskou organizací Kjerringøy Art Base Camp

Jedním z výstupů projektu je dokument o naší cestě do Norska

Název projektu: Land-art and Site-specific Art / Study visit to Norway

Registrační číslo: EHP-BFNU-OVNKM-3-051-2020

Doba trvání: 1. 5. 2021 - 31. 12. 2023

Partneři: Kjerringoy Art Base Camp AS

Popis záměru: Od roku 2016 pořádá Geopark Ralsko festival Proměny - zaměřený na land-art a site specific art. Festival se koná v krajině opuštěných vesnic, kde se umělci setkávají, aby společně vytvářeli díla, která překlenují historii násilné transformace krajiny pod Ralskem.

V rámci tohoto bilaterálního projektu je naším cílem je přinést nové inovativní a neotřelé elementy do festivalu a zatraktivnit ho i pro jeho pravidelné příznivce a návštěvníky. Naší inspirací je právě norský komunitní projektu Kjerringoy Land Art Bienalle. 


Fotogalerie ze studijní cesty

Studijní cesta 26.5.-30.5. 2023

Kjerringøy Land Art Biennale

K-LAB je mezinárodní platforma, kde profesionální umělci vytváření umění v a s přírodou. Platforma byla založená v roce 2007 a její uměleckou ředitelkou je Ane Øverås . Nachází se v Nevelsfjordu u Kjerringoy v Bodo nad polárním kruhem. Každý druhý rok se koná KJERRINGOY LAND ART BIENNALE, na který jsou pozváni umělci pracující v různých oborech (např. sochařství, malířství, tanec, performance, zvuk, text, fotografie, video atd.), aby vytvořili land-artové dílo. Díky tomu, že se zde setkávají umělci z různých oborů v tvůrčí komunitě zaměřené na přírodu, se koncept land-artu rozšířil o další obory. Bienale končí vernisáží s komentovanou prohlídkou o umění v přírodě. V průběhu umělecké rezidence se koná řada menších lokálních akcí a workshopů, které vedou samotní umělci a jsou otevřené veřejnosti nebo místním školám.

Umělci jsou vybíráni skrze otevřené výzvy - místní, národní a mezinárodní. Jejich přihlášky posuzuje umělecká porota a vybírá z nich účastníky. Jedním z kritérií je vytvořit skupinu umělců, která je různorodá a pracuje s různými materiály nebo médii. Tato různorodost vytvoří uměleckou dynamiku uvnitř skupiny, poskytne nové perspektivy práce na individuální i kolektivní úrovni.

K-LAB je zároveň specifickým konceptem, který ctí jistá pravidla, například aplikace udržitelných metod, využití pouze jednoduchých nástrojů bez elektrické energie, využití pouze materiálů z daného místa. Tato pravidla vytvářejí pro umělce nové výzvy. Umělci se mohou vyjádřit v míře jaké oni sami chtějí - od malých instalací po velké sochy, nebo procesem performance. Pouze nesmějí přidat žádný cizí materiál k tomu, co našli v daném prostředí, ani kousek provazu, který si s sebou přinesli, nebo kus uhlí koupený v obchodě. Musejí naopak hledat alternativy s využitím místních zdrojů - uplést si provaz z místních travin nebo lýka, vyrobit dřevěné uhlí ad. Sami umělci se účastní workshopů, ve kterých se učí konkrétní dovednosti, které jsou pro danou oblast tradiční - pletení košíků, využití dřeva pro stavbu losí, stavba suchých zdí nebo využití jílu pro stavby. Tyto workshopy rozšiřují samotným umělcům spektrum jejich možností a způsobů vyjádření.