Andreas Stegemann

land-art

Andreas Stegemann pochází ze Žitavy v Sasku, kde pracuje jako technický ředitel ZOO. Andreas pracuje často a rád s vrbou, kdy jeho dílo ožívá díky tomu, že je jeho část ponořena do vody. Je také velmi zručný řezbář a účastní se občas i dřevosochařských sympozií. Jeho díla jsou veliká, symbolická a vydrží déle. Na Festival Proměny jezdí již od roku 2016. Andreas je také úžasný hudebník a je členem kapely Fauler Lenz.


Andreas Stegemann stammt aus dem sächsischen Zittau, wo er als technischer Leiter des Zoos arbeitet. Andreas arbeitet oft und gerne mit Weide, seine Arbeit wird zum Leben erweckt, dadurch dass ein Teil davon in Wasser getaucht ist. Er ist auch ein sehr geschickter Holzschnitzer und nimmt gelegentlich an Symposien zur Holzskulptur teil. Seine Werke sind großartig, symbolisch und halten länger. Das Festival Wandlungen besucht er seit 2016. Andreas ist auch ein großartiger Musiker und Mitglied der Band Fauler Lenz.