RAZAM

worldmusic se silnými slovanskými kořeny

RAZAM ve svých textech oslavují lidského a především slovanského ducha, sílu lidské vůle, milost, pravdu, přímost, lásku, přírodu, svobodu a mnohost našeho bytí. Jejich hudba i texty v sobě nesou základní esence života tak, jak je tvůrci vnímají. Temné v nás je očišťováno skrze hluboké prožívání smutku či beznaděje až do momentu poznání radosti a touhy naplno a svobodně žít až do posledního dechu.

Vracejí se k vlastním kořenům a k lidským hodnotám, které se z naší společnosti rychle vytrácejí. Z jejich tvorby i z aranží můžeme cítit vliv mnoha hudebních směrů, které z nich ovšem vyvěrají vždy spolu se samotnou prapodstatou slovanské hudby. Dalo by se říci, že se ve své tvorbě snaží co nejvíce přiblížit sami k sobě, bez ohledu na to, co si hudební trh žádá. Pokud bychom pro jejich vystoupení měli najít jedno určující slovo, je to autenticita.

Hrají:

Iva Marešová - zpěv
Aliaksandr Yasinski - akordeon
Michael Vašíček - kytary, basa
Ilia Chernoklinov - viola, klavír
Radek Doležal - bicí, perkuse, klavír, vibrafon

BIO https://musicraft.ffm.to/8jkyym8 

In ihren Texten feiert RAZAM den menschlichen und vor allem den slawischen Geist, die Kraft des menschlichen Willens, der Gnade, der Wahrheit, der Direktheit, der Liebe, der Natur, der Freiheit und der Vielfalt unseres Seins. Ihre Musik und Texte tragen die Grundessenzen des Lebens, wie die Schöpfer sie wahrnehmen. Die Dunkelheit in uns wird durch eine tiefe Erfahrung von Traurigkeit oder Hoffnungslosigkeit gereinigt, bis zu dem Moment, in dem wir die Freude und den Wunsch kennen, bis zum letzten Atemzug vollständig und frei zu leben.

Sie kehren zu ihren eigenen Wurzeln und zu menschlichen Werten zurück, die schnell aus unserer Gesellschaft verschwinden. Aus ihrer Arbeit und ihren Arrangements können wir den Einfluss vieler musikalischer Richtungen spüren, die jedoch immer aus ihnen zusammen mit dem Wesen der slawischen Musik entspringen. Man könnte sagen, dass sie in ihrer Arbeit versuchen, sich selbst so nahe wie möglich zu kommen, unabhängig davon, was der Musikmarkt verlangt. Wenn wir ein definierendes Wort für ihre Leistung finden müssten, dann ist es Authentizität.

Besetzung:

Iva Marešová - Gesang, Aliaksandr Yasinski - Akkordeon, Michael Vašíček - Gitarre, Bass, Ilia Chernoklinov - Viola, Klavier, Radek Doležal - Schlagzeug, Perkussion, Klavier, Vibraphon