Lala Podlacha

land-art

Lala Podlacha pochází z kraje nedaleko Žitavských hor, v trojúhelníku česko-polské hranice. Pracuje již 14 let jako umělec na volné noze. Tvoří rozhlasové hry, animované filmy, prostorové a zvukové instalace, lyriku a landart. V různých výtvarných a kulturních projektech vedl dílny pro děti a mládež. Na Festivalu Proměny hostuje již od roku 2016 a vždy nás dokáže překvapit hloubkou svých děl, které využívají světla a stínů, skrytého podzemí nebo vizuálních klamů.

"Land Art je pro mě to pravé umění, které mohu postavit v jeho přirozenosti v přírodě. Bez vší té digitalizace, která je stále v mém umění jako nástroj s akcí. Bez plánu v kapse používám jen materiály, které lze nalézt v krajině, tak aby byly velmi efektivní!"


Lala Podlacha stammt aus einer Region in der Nähe des Zittauer Gebirges, im Dreieck der tschechisch-polnischen Grenze. Seit 14 Jahren arbeitet er als freischaffender Künstler. Er kreiert Hörspiele, Animationsfilme, Raum- und Klanginstallationen, Texte und Land Art. In verschiedenen Kunst- und Kulturprojekten leitete er Workshops für Kinder und Jugendliche. Seit 2016 ist er zu Gast beim Festival Wandlungen und schafft es immer wieder, uns mit der Tiefe seiner Arbeiten zu überraschen, die Licht und Schatten, versteckte Untergrund- oder visuelle Täuschungen verwenden.

"Land Art ist das Richtige für mich, damit ich sie in ihrer Natur aufstellen kann. Ohne all diese Digitalität, die immer noch in meiner Kunst als Werkzeug mit Aktion steckt. Nur die Materialien, die in der Landschaft zu finden sind, werden ohne Plan in der Tasche verwendet, um sehr effizient zu sein!"