Jan Macek

land-art

Do tajů land artu nás zasvětí krajinný umělec, propagátor stone balancingu a člen umělecké skupiny Zkamenělí, Jan Macek. Jan pochází z Trutnova, kde žije a tvoří. Na krajinném umění jej fascinuje krátká životnost děl, která mu pomáhá přijmout pomíjivost všedního života. Jeho umění je tzv. site specific, což znamená, že pracuje bez nástrojů a pouze s materiály nalezenými na místě. Navazuje tím na prehistorické umění prvních lidí, kteří si vyráběli jak nástroje tak barvy z přírodních materiálů. Za malířské plátno tomuto fascinujícímu umělci slouží podkrkonošská krajina, která mu je ateliérem a zároveň galerií. Festivalu Proměny se účasti již od roku 2016.


Die Geheimnisse der Land Art werden uns vom Landschaftskünstler, Förderer des Stone Balancings und Mitglied der Kunstgruppe Zkamenělí, Jan Macek, vorgestellt. Jan kommt aus Trutnov, wo er lebt und arbeitet. Was ihn an der Landschaftskunst fasziniert, ist die kurze Lebensdauer seiner Werke, die ihm hilft, die Vergänglichkeit des Alltags zu akzeptieren. Seine Kunst ist die sogenannte site specifik, was bedeutet, dass er ohne Werkzeug und nur mit Materialien arbeitet, die auf dem Gelände gefunden werden. Es baut auf der prähistorischen Kunst der ersten Menschen auf, die sowohl Werkzeuge als auch Farben aus natürlichen Materialien herstellten. Die Leinwand für diesen faszinierenden Künstler ist die Landschaft des Riesengebirges, die sein Atelier und seine Galerie zugleich ist.