Lidé na festivalu

lektoři, umělci, účinkující

FAULER LENZ (DE)

hudební soubor

Skupina hudebníků z Mittelherwigsdorfu, Herrnhutu a okolí. Hraje šťastné, smutné a vinařské písně z domova i z dalších zemí.

RADEK MUSIL (CZ)

fujary a píšťalky

Na festivalu vede workshop a také vystupuje se svými nástroji, které si sám dokáže vyrobit. Hudba fujar a píšťalek vás přenese do hor, údolí a pastvin. Fujary a flétny koncovky jsou nástroje s největším množstvím alikvotních tónů, jejich poslech rozproudí i ve vašem těle správné vibrace a dodá vaší duši harmonii.

JAN MACEK (CZ)

landartista, umělecká skupina Zkamenělí

Pochází z Trutnova a nejraději tvoří v říčních horských korytech plných oblázků. Věnuje se také stonebalancingu, garbage art a dalších směrům site specific.

ONDŘEJ KOUDELKA (CZ)

landartista

Zaměřuje se na stavění z kamenů a větví. Jeho ovlivnění Andym Goldsworthym je zjevné. Dělá to ale od srdce a ve volném čase a je to na jeho práci znát.

ANDREAS STEGEMANN (DE)

landartista

Sochař a řezbář, profesionálně působí jako technický ředitel Tieparku v Žitavě. 

LALA PODLACHA (DE)

landartista

Pracuje již 14 let jako umělec na volné noze. Tvoří rozhlasové hry, animované filmy, prostorové a zvukové instalace, lyriku a landart. V různých výtvarných a kulturních projektech vedl dílny pro děti a mládež. 

Ruda Waypa Novák

landartista, umělecká skupina Zkamenělí

Je jedním z předních mužů české stonebalancing scény. Vytváří úchvatné viklany. 

Petr Mikšíček

Dokumentarista, kulturolog, pedagog

Zakladatel sdružení DoKrajin a autor knih s tématem česko-německého pohraničí: Zmizelé Sudety, Znovuobjevené Krušnohoří, Sudetská pouť aneb Waldgang. Organizátor Landart setkání v Königsmühle.