Land-artová expozice pod širým nebem

05.06.2021

Letošní program Festivalu Proměny bude pozměněn na land-artovou výstavu, kterou si každý bude moci projít sám nebo v rodinném kruhu.  

KDY: od soboty 5.6. 2021

KDE:  zaniklá obce Holičky

CO: slíbit v tuto chvíli můžeme, že v Holičkách budou k vidění land-artová díla, která vytvoří čeští a němečtí umělci během týdenního workshopu

Program budeme zpřesňovat. Buďte ve střehu! I my jsme stále bdělí :-) 

O Holičkách

Obec Holičky, (Hultschken). Dochované zmínky o osídlení jsou z počátku 16. století. Název Holičky mohl být německého i českého původu. Německé slovo Holzung znamená "mícení lesa", český výraz holina je popisem pro planinu vzniklou vykácením lesa. V obci žili převážně horníci, v okolí se těžila železná ruda. Dochované záznamy uvádějí také košíkáře a bednáře. Obec měla dvě hospody a od roku 1875 školu. Postupně přibývalo obyvatelstvo, k roku 1678 se uvádí jen 8 selských usedlostí a 4 domky, v roce 1848 obec čítá již 27 domů a na konci 19 století 40 domů a 200 obyvatel. Ze staveb nebylo dochováno nic, pouze v některých místech jsou patrné základy budov. Do skal na úpatí Vápenného vrchu jsou vytesány skalní světničky. Ty dříve sloužily jako obydlí, později jako sklepy. Při hlavní silnici je dobře viditelná ve skále zbudovaná kovárna, využívaná ještě ve 20. letech minulého století. Posledním kovářem byl Franz Pruschek. Další viditelné vytesané sklepy, patřili i k hostinci Felsenkeller. Staré fotografie uvidíte na našem blogu o zaniklých obcích zde.