Ondřej Koudelka

land-art

Ondra Koudelka ze Žirovnice na jihu Čech, je asi nejvšestrannějším  land-artistou. Dokáže pracovat se dřevem, peřím, hlínou, kameny, slámou, mechem. V poslední době se pouští i do figurálních instalací. Jeho díla jsou překvapivá, nápaditá a plná symbolů.  Na Festivalu Proměny tvoří již od roku 2016 a za ta léta vznikla nevšední díla. Některá z nich přetrvala a stala se již nedílnou součástí zaniklé obce Jabloneček.


Ondra Koudelka aus Žirovnice in Südböhmen ist wahrscheinlich der vielseitigste Land-Art-Künstler. Er kann mit Holz, Federn, Ton, Steinen, Stroh, Moos arbeiten. In letzter Zeit hat er sich auch auf figurative Installationen eingelassen. Seine Werke sind überraschend, fantasievoll und voller Symbole. Er schafft seit 2016 beim Festival Wandlungen und im Laufe der Jahre sind ungewöhnliche Werke entstanden. Einige von ihnen überlebten und sind zu integralem Bestandteil des ausgestorbenen Dorfes Jabloneček geworden.