ASSociace Kubinstadt

land-art

ASSociace Kubinstadt sdružující skupinu výtvarníků s centrem v Litoměřicích. Jedním z prvotních záměrů spolku bylo zviditelnění génia umělce Alfreda Kubina a také prezentace dalších umělců s kořeny v Litoměřicích.  Členové sdružení jsou zaměřeni na různé formy umění - fotografie minimalistických filozofických cyklů, výtvarné a figurální, land-art a site-specifik. Les, krajina, recentní archeologie, environment, procesuálnost, energie a Vesmír jsou jedněmi z témat jejich tvorby. Jednou z oceňovaných aktivit byla výstava Zjevení přírody v Severočeské galerii umění v Litoměřicích.

https://artkubinstadt.cz/ 


ASSociaceKubinstadt verbindet eine Gruppe von Künstlern mit einem Zentrum in Litoměřice. Eine der ursprünglichen Absichten des Vereins war es, das Profil des Genies des Künstlers Alfred Kubin zu schärfen und auch andere Künstler mit Wurzeln in Litoměřice zu präsentieren. Die Mitglieder des Vereins konzentrieren sich auf verschiedene Kunstformen - Fotografie minimalistischer philosophischer Zyklen, künstlerische und figurale Kunst, Land-Art und Site-Specifik-Art. Wald, Landschaft, jüngste Archäologie, Umwelt, Prozessualität, Energie und das Universum sind einige der Themen ihrer Arbeit. Eine der preisgekrönten Aktivitäten war die Ausstellung Offenbarung der Natur in der Nordböhmischen Kunstgalerie in Litoměřice.